Průmysl 4.0. – Technika, vzdělání, prosperita!

Konference